Технологічне відділення

«Продукти харчування – це відповідальність і зброя. 
 Відповідальність – тому,
що одне з найважливіших прав – це право на їжу та
її достатнє
споживання – оскільки в політиці 
та економіці продукти харчування грають
важливу роль  і мають більшу
силу ніж кулі чи нафта».
(М.Е.Енемінгар, професор з питань
молочного і м’ясного скотарства. США).

    Забезпечення населення України високоякісними продуктами харчування, поліпшення їх структури та створення продовольчої незалежності від імпорту – проблема яка не втрачає своєї актуальності.

      Успіх виробництва цих продуктів забезпечується при комплексному вирішенні питань: кадри, селекція, корми і технологія. Одне з цих питань , підготовку  кадрів,  здійснює Рогатинський  аграрний фаховий коледж.

         Технологічне відділення – один із підрозділів коледжу. Воно започаткувало свою діяльність з 1956 року – часу створення навчального закладу.  Змінювалась назва відділення  залежно від зміни спеціальностей, фахівців яких готували протягом цих років, враховуючи перспективи розвитку тваринництва в громадському та приватному секторах, організацію виробництва продукції, її переробку та збут.

     В даний час на технологічному відділенні  готують  фахівців двох спеціальностей: 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»  і  181 «Харчові технології».

       Навчається на технологічному відділенні – 190 студентів, з них 95 студенти спеціальності «Харчові технології». Навчання в коледжі за державним замовленням.          

      Навчальний процес на відділенні забезпечують висококваліфіковані педагогічні працівники, серед них один заслужений працівник сільського господарства, один кандидат с/г наук, один кандидат економічних наук, два викладачі-методисти, 16 викладачів вищої категорії.

ДЕ І КИМ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ ТЕХНІК-ТЕХНОЛОГ?

   Технік-технолог готується до роботи як спеціаліст і виконавець технологічних операцій по виробництву і переробці продукції тваринництва. Він повинен бути підготовлений до активної творчої професійної та соціальної діяльності, яка б сприяла прогресу суспільного розвитку, уміти самостійно добувати нові знання, контролювати та корегувати зроблене.

   Технік-технолог готується до роботи в ролі керівника виробничих підрозділів галузі тваринництва в селянських спілках, колективних сільськогосподарських підприємствах, фермерських господарствах. Він може займати посади головного спеціаліста, спеціаліста виробничого підрозділу по виробництву тваринницької продукції, технолога по переробці продукції тваринництва і інші посади, які відповідають кваліфікації молодшого спеціаліста техніка-технолога з виробництва та переробки продукції тваринництва.
    Технік-технолог повинен вільно володіти державною мовою, професійно використовувати одну з іноземних мов. Повинен вміти оцінювати історичні та сучасні процеси і проблеми в житті країни, тенденції світового розвитку, повинен мати високі моральні якості, володіти навиками організаторської діяльності, технологічними методиками, включаючи науково-дослідницькі елементи в галузі тваринництва.
    МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР ПОВИНЕН ВОЛОДІТИ методиками складання біжучих планів, а також перспективних планів розвитку та інтенсифікації тваринництва, складання технологічних карт, графіків виробничих процесів, визначення якості тваринницької продукції, впровадження у виробництво нових прогресивних вітчизняних та зарубіжних технологій в галузі тваринництва та переробці продукції тваринництва.
 ТЕХНІК-ТЕХНОЛОГ ПОВИНЕН ЗНАТИ:
– матеріали, які характеризують діяльність виробничого підрозділу тваринництва, та переробки продукції тваринництва;
– основи загальнотеоретичних та природничо-математичних дисциплін;
– морфологію і фізіологію організму сільськогосподарських тварин;
– основні породи сільськогосподарських тварин;
– розведення з основами генетики та селекції в тваринництві;
– технологію відтворення сільськогосподарських тварин;
– технологію утримання і раціонального використання різних видів тварин;
– санітарно-гігієнічні вимоги до тваринницьких приміщень, кормів, пасовищ тощо;
– причини виникнення захворювання тварин;
– технологію кормовиробництва і раціональної годівлі тварин;
– комплексну механізацію і автоматизацію виробничих процесів в  тваринництві, технологію обладнання цехів по переробці продукції тваринництва;
– технологію виробництва різної тваринницької продукції на   промисловій основі і в умовах фермерських господарств;
– технологію переробки тваринницької продукції;
– стандартизацію тваринницької продукції;
– економіку, організацію і планування виробничих процесів в тваринництві;
– основи менеджменту і маркетингу;
– основи трудового законодавства, охорони праці та особистої гігієни працюючих, правила пожежної безпеки і заходи по охороні дозвілля;
– виробничу санітарію та ветеринарно-санітарну експертизу продукції тваринництва.
 ТЕХНІК-ТЕХНОЛОГ ПОВИНЕН ВМІТИ:
–приймати професійні рішення з урахуванням їх соціальних наслідків;
– організувати виконання виробничих процесів по встановленій технології виробництва продукції тваринництва;
– формувати стадо,  планувати і забезпечувати його відтворення;
–організовувати і проводити штучне осіменіння тварин, визначати вагітність і надавати необхідну допомогу тваринам під час родів;
– визначати потребу сільськогосподарських тварин в поживних речовинах, складати раціони, проводити контроль за повноцінною годівлею тварин та раціональним використанням кормів;
–проводити наладку діючих механізмів в тваринництві та технологічного обладнання по переробці продукції тваринництва;
– визначати якість тваринницької продукції;
– надавати першу лікувальну допомогу хворим тваринам;
– вміти здійснювати основні технологічні операції по переробці тваринницької продукції;
– розробляти виробничі і господарсько-розрахункові завдання для виробничого підрозділу і окремих працівників галузі тваринництва;
– проводити аналіз виробничої діяльності, оформляти первинні документи технологічного обліку і звітності;
–впроваджувати нові технології з елементами науково-дослідницької роботи в тваринництві і технології переробки тваринницької продукції;
– проводити підвищення кваліфікації кадрів в тваринництві;
– забезпечити безпеку життєдіяльності працівників тваринництва;
– проводити    контроль    за    дотриманням    правил    охорони    праці, ветеринарної      санітарії,      протипожежного      захисту,      охорони навколишнього середовища.
По закінченні навчального закладу молодший спеціаліст технік-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва одержує робітничі професії:
– оператор з штучного осіменіння сільськогосподарських тварин і птиці.
– оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм.

Запрошуємо випускників 2022 року на навчання на технологічне відділення

Навчання за спеціальністю дозволить Вам:

- набути знань і навичок з технології виробництва м’ясних виробів; організації зберігання і технології переробки сільськогосподарської продукції; проектування і реконструкції м’ясопереробних підприємств;
-  оволодіти прогресивними технологіями, які забезпечують високу якість і конкурентно спроможність харчових продуктів на світовому ринку;
- вивчити вітчизняний і світовий досвід створення спільних, акціонерних, кооперативних, приватних підприємств, компаній, спілок, об’єднань з переробки м’ясної сировини.
      Вам буде надана можливість оволодіти основами технології виробництва варених, копчених, сиров’ялених ковбас, м’ясних хлібів, зельців, студнів та м’ясних напівфабрикатів і консервів.
        Майбутні техніки-технологи одержують не тільки фахову, а й глибоку економічну, організаційно-управлінську підготовку з основ бізнесу, бухгалтерського обліку, стандартизації продукції, сучасних комп’ютерних технологій, іноземних мов; мають можливість навчатись  за кордоном (Польща, Німеччина).
        Спеціальна освіта дасть Вам можливість працювати на посадах техніка-технолога, техніка-лаборанта, майстра виробничої дільниці переробного цеху, лаборанта хіміко-бактеріологічного аналізу в харчових лабораторіях, а при необхідності організувати власний прибутковий бізнес в галузі виробництва харчових продуктів.
         Випускники коледжу  спеціальності 181 «Харчові технології» можуть продовжувати навчання  у  Національному університеті харчових технологій м. Київ; Одеський національній академії харчових технологій; Харківському університеті харчування та торгівлі; Національному університеті біоресурсів і природокористування України; Полтавському університеті економіки і торгівлі та інших навчальних закладах.
  Випускники спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» можуть продовжувати навчання у  Національному університеті біоресурсів і природокористування України; Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнології імені Степана Гжицького; Білоцерківському національному аграрному університеті та інших.
 
Технік-технолог – це:
  • стабільність сьогодні;
  • впевненість завтра;
  • стабільність завжди.
Більше інформації можете почерпнути на офіційних сторінках коледжу у соцмережах
koledg@ronet.com.ua
вул. Шашкевича 61
м. Рогатин
Івано-Франківська обл.
© 2021 Рогатинський аграрний фаховий коледж