Професія «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» , «Водій автотранспортних засобів» - це цікаві і романтичні професії для тих,  хто любить природу і відкриває широкі можливості для вдосконалення професійної майстерності та втілення на практиці творчих задумів. Ці професії дуже потрібні для нашого суспільства, це фахівці, які професійно управляють тракторам, автомобілями всіх типів і марок.
Для забезпечення державних, колективних і фермерських сільськогосподарських підприємств висококваліфікованими механізаторськими кадрами, в коледжі здійснюється підготовка трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва категорій «А1», «А2», «В1». Вивчення предметів механізації сільськогосподарського виробництва ґрунтується на засадах інтеграції теоретичних і практичних знань, вмінь і навичок. Тракторист-машиніст повинен досконало знати конструкцію трактора, його  вузлів, кваліфіковано та своєчасно виконувати регулювальні роботи і технічне обслуговування, вміло виявляти та усувати несправності в процесі експлуатації.

Електрична енергія – самий поширений вид енергії, що використовується у світі в наш час. Вона широко використовується в промисловості, сільському господарстві, транспорті та в побуті. Без її застосування неможлива була б сучасна служба зв’язку. Професія  «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»  відноситься до типу  «людина-техніка»,  за характером праці є професією виконавського класу.
Для здобуття диплома кваліфікованого робітника 2 розряду з даної професії в навчальному закладі створена відповідна навчально-матеріальна база. Форми виробничого навчання у навчальному закладі різноманітні, вони безупинно розвиваються, удосконалюються й уточнюються. Для підготовки кваліфікованих робітників коледж має устатковану електромонтажну майстерню і електролабораторію, де майстри передають учням свої вміння, навички на практиці.
 Навчально-виробничу підготовку учні проходять на передових об’єктах нашого міста і району, а також області, де опановують найсучасніші технології.. 

Про професію «Водій автотранспортних засобів» - категорій «В», «С», «С1».

Професія водія нині є однією з найпопулярніших в багатьох країнах. Розвиток транспортної інфраструктури підвищує вимоги до водіїв, їх професійних якостей. Вибір цієї професії передбачає не тільки готовність проводити за кермом транспортного засобу багато годин, а й наявність деяких професійних якостей, які допоможуть стати майстром своєї справи.

 Характер роботи

Водій - це робітник, який керує певним транспортними засобами різного призначення і має водійське посвідчення з відповідними відкритими категоріями.

Для того щоб стати водієм певного транспортного засобу, необхідно мати права, які підтверджують вміння керувати цим засобом. Водій перевозить вантажі та людей. Перед виїздом з гаражу перевіряє справність механізмів машини. У разі появи сторонніх шумів під час рейсів повинен встановити причину появи несправності і усунути її. Водій виконує роботи щоденного технічного обслуговування машини: мийка, заправлення паливом і маслом, змащення і т.п.

 Ринок праці

Водійська праця широко використовується в різних галузях сучасного життя:

  • на промислових підприємствах;
  • на автотранспортних підприємствах (у компаніях з автоперевезень, на автобазах, у таксопарках, автобусних парках тощо);
  • у галузях сільського господарства;
  • у автомобільному спорті;
  • у приватному візництві.

Водій може керувати і вантажним, і легковим, і пасажирським, і спеціальним транспортом.

Останнім часом дуже актуальними різновидами професії водій є посади, що поєднують у собі крім водійських функцій та інші, наприклад: водій-вантажник, водій-кур'єр і т.д.

Вміння та досвід водіїв застосовується у різних напрямках, це: водії швидкої допомоги, особисті водії, офісні водії, сімейні водії, водії автокарів, водії таксі тощо. Різноманітність областей і сфер використання праці водія настільки великі, що немає жодної області, у якій він не використовувався.

 Освітня підготовка

Професію можна здобути у Рогатинському аграрному фаховому колежі на відділенні професійно-технічної освіти.

Навчальний процес з професії «Водій автотранспортних засобів» - категорій «В», «С», «С1» складається з професійної та теоретичної підготовки.

Вимоги до професійної кваліфікації 8331 «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», 7241 «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», 8322«Водій автотранспортних засобів»

«Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва»

Кваліфікація: А1

Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

правила, способи й особливості виконання сільськогосподарських та інших робіт машинно-тракторними агрегатами згідно з вимогами агротехніки та агротехнології; будову, принцип дії колісних і гусеничних тракторів; вимоги до комплектування машинно-тракторних  агрегатів  для виконання механізованих робіт; ознаки та причини основних несправностей тракторів, сільськогосподарських та інших машин і способи їх усунення; системи технічного обслуговування, ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин; правила дорожнього руху та перевезення вантажів; правила зберігання та способи захисту від корозії тракторів, сільськогосподарських і інших машин; основи організації, оплати праці й соціально-трудових відносин у сільськогосподарському виробництві; основні властивості паливно-мастильних матеріалів та охолоджувальних рідин; способи виконання слюсарних робіт під час технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються; методи виявлення і способи усунення дефектів у роботі машин та окремих агрегатів, зміст і правила оформлення первинних документів з обліку роботи машин (облікового листа тракториста-машиніста, шляхового листа та інших документів); роботу турбокомпресора, нових типів коробок передач (гідрооб’ємних, з гідромуфтою); сучасних гідророзподільних систем; основи роботи з самохідним оприскувачем, включаючи норми внесення хімічних речовин; норми розрахунку тиску сільськогосподарських та інших машин на грует та підбрати відповідні шини; норми виробітку і витрати паливно-мастильних матеріалів на виконання основних механізованих робіт, шляхи зниження собівартості виконуваних робіт, методи та засоби підвищення продуктивності праці; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки під час експлуатації та обслуговування тракторів, сільськогосподарських та інших машин, вимоги законодавства з питань охорони навколишнього природного середовища; техніку внесення хімічних препаратів, роботи з колоїдними розчинами; промивки; основи роботи з електронними засобами (GPS навігатори) .

Повинен уміти:

самостійно виконувати сільськогосподарські та інші механізовані роботи на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна до  73,5 кВт (до 100 к. с.), сільськогосподарських машинах, що агрегатуються  з  тракторами цієї потужності згідно з вимогами агротехніки  та агротехнології. Комплектувати машинно-тракторні агрегати. Виконувати транспортні роботи на тракторах з дотриманням правил дорожнього руху та правил перевезення вантажів.

Виконувати щозмінне технічне обслуговування тракторів, сільськогосподарських машин, на яких працює. Визначати несправності тракторів, причіпних і начіпних знарядь та інших машин, що з ними агрегатуються, усуває їх. Самостійно виконувати технологічні регулювання робочих органів сільськогосподарських та інших машин і пристроїв до них.

Читати нескладні машинобудівні креслення, схеми, користуватися інструкціями з експлуатації машин. Раціонально використовувати паливно-мастильні, гумо-технічні та інші експлуатаційні матеріали і запасні частини. Виконувати слюсарні роботи середньої складності з технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються. Ремонтувати, складати і регулювати вузли та  агрегати середньої  складності тракторів і сільськогосподарських машин із  заміною окремих частин і деталей, у тому числі турбокомпресорів, нових типів коробок передач (гідрооб’ємних, з гідромуфтою); сучасних гідророзподільних систем; самохідних оприскувачів. Готувати трактори, сільськогосподарські та інші машини і знаряддя до  зберігання. Промивати ємності з хімікатами та колоїдними розчинами, готувати ємності до відповідних хімічних препаратів, колоїдних розчінів.

Дотримуватися правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

  1. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.

  1. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Повна або базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

  1. Сфера професійного використання випускника

Загальні професії сільськогосподарського виробництва.

  1. Специфічні вимоги

Вік: по закінченні терміну навчання - не менше 17 років.

Стать: чоловіча, жіноча.

Медичні обмеження.

Більше інформації можете почерпнути на офіційних сторінках коледжу у соцмережах
koledg@ronet.com.ua
вул. Шашкевича 61
м. Рогатин
Івано-Франківська обл.
© 2021 Рогатинський аграрний фаховий коледж