Гуртожиток- наш дім

     Рогатинський агарний фаховий коледж – це сучасний заклад фахової передвищої освіти, в якому студенти й учні освоюють ази обраної професії, здобувають корисний і життєвий досвід.
     Студентське життя було б не цікавим і неповноцінним без проживання у гуртожитку. Існує вислів: «Хто не жив у гуртожитку, той не відчув смак справжнього студентського життя». Саме в гуртожитку молода людина має усі можливості для всебічного саморозвитку, стає дорослою, навчається самостійно приймати важливі рішення та брати відповідальність за своє життя.
     Атмосфера гуртожитку допомагає  юному поколінню  знаходити спільну мову з навколишнім світом, прокладати свій власний шлях у житті, домагаючись певних успіхів, разом з тим не замикатися у собі, не конфліктувати, а навчатися жити гуртом. В гуртожитках коледжу кожен відчуває свою  соціальну значущість. 
     За словами самих мешканців гуртожитків, життя у студентському домі  їм до душі: тут постійно оточений молодими людьми, у його стінах можливо успішно із задоволенням навчатись а також й творчо та фізично розвиватись. У Рогатинському аграрному фаховому коледжі функціонують два студентські гуртожитки, в кожному з яких одночасно може проживати по 240 осіб. Гуртожитки розташовані на території студентського містечка поряд з головним корпусом навчального закладу. Положенням про студентський гуртожиток Рогатинського аграрного фахового коледжу, погодженим з органами студентського самоврядування  та первинною профспілковою організацією студентів, визначено умови та правила проживання, права та обов’язки  його мешканців. У гуртожитках працюють досвідчені фахівці: завідувачі гуртожитків, вихователь, денні та нічні чергові, які створюють доброзичливу, теплу атмосферу та домашній затишок у гуртожитку.
     Організацію поселення та виселення студентів, учнів, матеріально-технічне забезпечення приміщень здійснюють завідувачі гуртожитками Тимків Вікторія Іванівна та Забігач Ольга Миколаївна, виховну роботу зі студентами і учнями організовує вихователь гуртожитків Лисак Марія Романівна.
      В гуртожитках Рогатинського державного аграрного коледжу створені та постійно підтримуються всі належні умови для проживання, повсякденної самостійної підготовки, активного проведення годин дозвілля та відпочинку  молоді. Осучаснені світлі кімнати та систематичне оновлення матеріальної бази підкреслюють відповідність умов проживання до нових вимог освіти. Приміщення гуртожитків оснащені новою побутовою технікою, що забезпечує якісне та повноцінне проживання відповідно до чинних санітарних норм та правил. Всі житлові кімнати в гуртожитках укомплектовані необхідними меблями та інвентарем, що створює відчуття домашнього затишку. На кожному поверсі є кухня та кімната гігієни.
     Дирекція коледжу докладає максимальних зусиль, щоб забезпечити комфортні умови навчання та проживання у гуртожитках, постійно оновлює матеріально-технічну базу, створює умови для дозвілля студентсько-учнівської молоді.
     Для потреб мешканців є побутові кімната, ванні кімнати, обладнані пральними машинками та сушками для одягу; душові з безперебійним гарячим водопостачанням, кімната для батьків.
     Для навчання та дозвілля в гуртожитках проведено Інтернет, є кімнати самопідготовки та кімнати відпочинку, в якій проводяться виховні заходи, тематичні вечори, перегляд улюблених телепередач.
     Специфікою виховної роботи у гуртожитках є те, що певна частина студентів, учнів відірвана від сім’ї, тому саме створення для мешканців комфортних житлово-побутових, культурних умов, є одним із її пріоритетних напрямків.
     Належна життєдіяльність студентів та учнів у гуртожитку має величезний виховний потенціал. Допомога вихованцям, організація відпочинку, занять улюбленою справою, самообслуговування в побуті, дотримання норм особистої гігієни – важливе завдання, що постає перед педагогічним колективом коледжу, працівників гуртожитків.
     Значну частину мешканців гуртожитку становлять студенти та учні з числа дітей-сиріт та тих, які залишились без батьківського піклування; юнаки та дівчата з сімей, які опинились у кризових ситуаціях, вихованці дитячих будинків сімейного типу. Робота з цією категорією студентсько-учнівського молоді потребує особливого підходу, тактовності, чуйності, уважності, знань індивідуальних особливостей. Вихователь гуртожитку допомагає студентам, учням в їх особистісному розвитку, у засвоєнні та нормальному прийнятті суспільних норм та цінностей, у дотриманні засад морально та духовно повноцінного буття.
     Виховний процес у гуртожитку здійснюється системно та успішно, адже  виконуються такі основні умови:
 - здійснення виховної роботи з мешканцями на основі комплексного підходу;
- залучення студентів, учнів до активної різнобічної діяльності з урахуванням їх індивідуальних особливостей;
 - життя колективу гуртожитку на принципах самоврядування і самообслуговування при вмілому педагогічному керівництві;
- створення позитивного морально-психологічного мікроклімату;
- активна співпраця з батьками, громадськістю;
- сприяння формуванню в студентів, учнів здорового способу життя, організації дозвілля та змістовного відпочинку мешканців, робота щодо наближення умов проживання в гуртожитку до домашніх.
     Основними напрямками виховної роботи в гуртожитку є: – національно-патріотичне,  морально–правове,  превентивне, гендерне, естетичне  та  трудове. Головний принцип планування виховної роботи в гуртожитку - логічне продовження навчально – виховного процесу в ліцеї,  тісно  пов’язане з  навчанням  та позаурочною  діяльністю  учнів.
     У гуртожитках діють студентські  ради, які забезпечую активне студентсько-учнівське життя. Рада гуртожитку, сформована з найактивніших мешканців, допомагає вихователю організовувати дозвілля молоді, здійснює контроль за дотриманням правил проживання, регулярно розглядає на своїх засіданнях нагальні проблеми та потреби.
     В  гуртожитку  згідно плану  роботи  систематично  проводяться зустрічі з представниками правоохоронних органів, медичними працівниками та представниками   центру  соціальних  служб для  сім’ї, дітей та молоді, психологом   та  соціальним  педагогом.
    В рамках виховної роботи гуртожитків проводиться чимало цікавих і змістовних заходів інтелектуального, розважального та спортивного характеру.
     З метою збереження культурної та духовної спадщини у гуртожитках  створено музей «Бабусина світлиця», в якому знаходяться зразки українського національного одягу та народного побуту Опілля, функціонує кімната духовності.
     В стінах гуртожитку мешканці відчувають повагу, дружелюбність та допомогу з боку адміністрації, вихователів та працівників гуртожитку.
    Оплата за проживання в гуртожитку розраховується відповідно до законодавства, тарифів та визначеного порядку розрахунків за комунальні послуги залежно від рівня створених комфортних умов приміщення, що надається для проживання на період навчання студентів. 
 
Більше інформації можете почерпнути на офіційних сторінках коледжу у соцмережах
koledg@ronet.com.ua
вул. Шашкевича 61
м. Рогатин
Івано-Франківська обл.
© 2021 Рогатинський аграрний фаховий коледж