Бібліотека коледжу заснована в 1956 році. Бібліотека сьогодні  - це динамічний центр з навчання, інформування та змістовного дозвілля.
      Багатогалузевий фонд налічує 57234 примірників, що складається з книг (підручників, посібників, довідників та ін.), періодичних видань, навчально - методичної літератури.
      Щорічно книжковий фонд поповнюється на 100 - 300 примірників, передплачується близько 11 періодичних видань.
        Бібліотекою обслуговується близько 1000 користувачів, яким видається понад 60000 примірників.                             
 Основне завдання бібліотеки сьогодні – постійне вдосконалення традиційних і запровадження нових форм і методів їх діяльності, насамперед упровадження сучасних бібліотечних технологій, спрямованих на поліпшення якості обслуговування усіх категорій користувачів.
Успішному навчально-виховному процесу коледжу сприяє оптимально організована робота бібліотеки, яка зосереджена на формуванні та використанні інформаційних ресурсів; удосконаленні обслуговування користувачів різних категорій; запровадженні технологій автоматизованих і бібліотечно-інформаційних процесів; ефективному управлінні інформаційно-бібліотечним обслуговуванням; комплектуванні та організації фондів; бібліографічній та видавничій діяльності; веденні баз даних тощо.
 
 Основні напрями діяльності бібліотеки:
  • Оперативне забезпечування повною інформацією навчально – виховного процесу у коледжі;
  • Сприяння кращому засвоєнню студентами системи знань через інноваційні форми і методи бібліотечної роботи; 
Бібліотечне обслуговування
         Бібліотека коледжу обслуговує читачів двома структурними розділами: абонементом і читальним залом.
           
  Читальний  зал бібліотеки

Більше інформації можете почерпнути на офіційних сторінках коледжу у соцмережах
koledg@ronet.com.ua
вул. Шашкевича 61
м. Рогатин
Івано-Франківська обл.
© 2021 Рогатинський аграрний фаховий коледж