ВИХОВНА РОБОТА В КОЛЕДЖІ


Заступник директора з виховної роботи
Вергун Т.С.

Друзі, вітаю Вас на нашій сторінці

та пропоную знайомство з чудовим

навчальним закладом, який

майже  сімдесят років формує та плекає

виховні традиції, здійснюючи підготовку

висококваліфікованих фахівців для

аграрної галузі країни.

  Отож, Рогатинський аграрний фаховий коледж:

- це держава з власною символікою – Гімном, Гербом, Прапором;

- це кузня високопрофесійних кадрів, колиска української духовності та джерело національної культури;

- це рідна оселя для студентсько-учнівської молоді, освітній простір, в якому формується успішна та щаслива людина;

- це комфортне середовище для навчання, виховання та розвитку майже восьмиста здобувачів освіти у тридцять одній навчальній групі, якими опікуються високопрофесійні та творчі наставники;

- це турботлива дирекція та потужний, високоосвічений педагогічний колектив, який співпрацює зі студентами та учнями на засадах партнерської взаємодії;

- це творча спілка кураторів та класних керівників, яких об’єднують цікаві ідеї,  виховні завдання та велика любов до вихованців;

- це постійна співпраця з батьківською громадськістю у вирішенні навчально  – виховних завдань;

- це активне та креативне студентсько-учнівське самоврядування – старостат, студентсько-учнівські ради коледжу та гуртожитків, студентсько-учнівська профспілкова організація;

- це ініціативна та ефективна Школа молодого лідера;

- це належний соціальний захист студентів та учнів;

- це невтомна та гуманна психологічна служба, яка завжди зрозуміє, підтримає, розрадить та вкаже вірний шлях;

- це жертовна волонтерська діяльність, яка стала потребою часу;

- це дієва Рада з профілактики правопорушень;

- це чудове студмістечко з двома гуртожитками, спортивними майданчиками під відкритим небом, з футбольним, волейбольним, баскетбольним полями, полем для великого тенісу, пікніковою зоною та паркінгом;

- це три спортивні зали (одна з яких облаштована для занять малим тенісом), актова зала на пятсот посадкових місць та сучасна хореографічна студія;

- це творчі гуртки (два з яких заслужено носять звання «народний» - Народний аматорський танцювальний колектив «Юність Опілля» та Народний аматорський хоровий колектив «Опільські роси») для молоді, а також для дітей та онуків працівників коледжу, спортивні секції, клуби за інтересами;

- це сучасна бібліотека з науково-пізнавальною та художньою літературою, з доступом до мережі Internet та відпочинковою зоною;

- це електронна бібліотека з можливістю отримати інформацію в один клік;

- це музейна кімната та дві світлиці, в яких відображена культура та побут Опілля;

- це капличка Покрови Божої Матері на подвір’ї  коледжу та острівці духовності в навчальних корпусах та гуртожитках;

- це ландшафтний дизайн територій закладу й естетика в усьому, що оточує.

          Завітайте до Рогатинського аграрного фахового коледжу!

Щирість та гостинність Вас приємно здивують, порядок і лад в усьому організують, доброзичливість та господарність дирекції вразить, професійна майстерність педагогів та рівень вихованості та знань здобувачів освіти потішать, ввічливість персоналу залишить хороше враження.

Отож, ласкаво просимо!

      Україна потребує великої праці нашого мозку і наших рук…

Олена Теліга

 Наша праця – формування людини. І це покладає на нас особливу відповідальність, яку ні з чим не зіставити.

Василь Сухомлинський 

Виховання – це безперервний процес формування особистості, що здійснюється через навчання, реалізується під час позанавчальної діяльності та колективної творчої праці, загартовується в спортивних тренуваннях,  постійно розвивається та поглиблюється у щоденній комунікативній взаємодії.

Виховна робота у Рогатинському аграрному фаховому коледжі є цілісним процесом розвитку особистості, в якому реалізуються потреби студентства, учнівства і держави в інтелектуально-духовному, професійному, громадянсько-правовому, моральному, національно-патріотичному, естетичному, фізичному, трудовому, екологічному вихованні майбутньої української еліти, забезпечується формування професійної спрямованості, поваги до вихованців, активності в саморозвитку, креативності, громадянськості, широкого культурно-пізнавального світогляду.

Виховна діяльність у коледжі є важливою складовою навчально-виховного процесу та спрямована на пошук і впровадження нових ефективних форм виховного впливу для забезпечення всебічного і гармонійного розвитку особистості фахівця аграрної галузі країни. Тому педагогічний колектив ставить перед собою виховну проблему:

 «Формування соціально активної, високоінтелектуальної, професійно спрямованої, конкурентно спроможної, патріотично налаштованої особистості з чіткою громадянською позицією, наділеною високими культурно-моральними якостями, готової до подальшого здобуття освіти, плідної трудової діяльності та успішної інтеграції в суспільство».

Виховна робота в коледжі має системний характер. Її здійснюють: педагогічний колектив, куратори, класні керівники навчальних груп, вихователь гуртожитку, органи студентсько-учнівського самоврядування, керівники предметних гуртків, гуртків художньої творчості, спортивних секцій, клубів за інтересами, працівники закладу.

Адміністрація коледжу та органи, що здійснюють виховну роботу, визначають її зміст, форми і методи з урахуванням Конституції України, Законів України, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, вимог
Статут про Рогатинський аграрний фаховий коледж,
Статут про виховну роботу та інших  нормативних документів.

Основними  формами виховної  роботи зі студентами коледжу є:

·       виховання  під час навчальних занять, годин куратора та класного керівника, загальноколеджних заходів;

·       позанавчальна виховна діяльність;

·        індивідуальна виховна робота;

·       заняття в гуртках, спортивних секціях, творчих  колективах, клубах за інтересами;

·       участь у підготовці та проведенні концертів, конкурсів, свят, фестивалів, тематичних вечорів, зльотів;

·       робота  в органах студентсько-учнівського самоврядування;

·       виховна робота в гуртожитках;

·       волонтерська діяльність.

Виховання студентсько-учнівської молоді здійснюється за такими напрямами:

- національно-патріотичне виховання;

- громадянсько-правове;

- інтелектуально-духовне виховання;

- превентивне та правове виховання;

- морально-етичне виховання;

- сімейне виховання;

- екологічне виховання;

- трудове виховання;

- художньо-естетичне виховання;

- фізично-оздоровче виховання та утвердження здорового способу життя.

                Основною метою виховної роботи в коледжі є: надання майбутнім фахівцям основоположних цінностей, ідей і переконань стосовно  української  державності та національної ідеї, формування активної громадянської й особистої позиції молоді у становленні міцної і авторитетної держави, духовно збагаченої, інтелектуально розвиненої й активної особистості, сформованої як громадянина, патріота і висококваліфікованого фахівця-аграрія; здійснення системного виховного впливу на свідомість студента та учня, сприяння набуттю ними соціального досвіду, успадкування надбань українського народу, формування професійно-наукового світогляду, розвиток духовності, моральної, естетичної, правової та екологічної культури, навичок здорового способу життя, прищеплення комплексу загальнолюдських, патріотично-національних і культурних норм, цінностей, правил та ідеалів поведінки в професійній діяльності та повсякденному житті.

                  Принципи виховання студентсько-учнівської молоді в коледжі:

демократичності (визнання академічною спільнотою права кожного на свободу виявлення своєї творчої індивідуальності);

 гуманізації (створення умов для особистісної самореалізації, формування людяної, щирої, доброзичливої, милосердної особистості);

єдності навчальної та виховної діяльності (консолідація студентства, учнівства, дирекції та педагогічних працівників у єдину академічну спільноту, об'єднану спільною мораллю та ідеям);

єдності теорії та практики (реалізація набутих студентами та учнями знань, умінь і навичок на практиці, включаючи самоврядну та громадську діяльність);

         єдності вимог та поваги до особистості;

послідовності, систематичності;

диференціації та індивідуалізації виховного процесу (врахування у виховній діяльності рівнів фізичного, духовного, психічного, соціального, інтелектуального розвитку студентів та учнів, стимулюванні їхньої активності та розкритті творчої індивідуальності);

виховання в процесі спільної діяльності;

          поєднання виховання з реальним життям;

          гармонізація родинного та суспільного виховання.

Головні пріоритети виховної діяльності:

-    єдність навчального та виховного процесів;

-    створення гуманістичного середовища, формування культури взаємовідносин, прищеплення навичок здорового способу життя;

-    формування позитивного мікроклімату та творчої атмосфери;

-    підвищення ефективності інформаційно-просвітницької роботи;

-    виховання молоді з патріотичних, гуманістичних позицій;

-    удосконалення індивідуальної виховної роботи зі студентами та учнями;

-    організація та своєчасне надання соціально-психологічної допомоги здобувачам освіти;

-    розвиток студентсько-учнівського самоврядування та удосконалення форм його діяльності;

-    створення, примноження та збереження коледжних традицій;

-        надання пріоритету формуванню правової свідомості – виховання поваги до конституційних прав та свобод людини.

Структура процесу виховання в коледжі охоплює такі етапи:

1. Оволодіння знаннями, нормами і правилами поведінки. Це перший етап входження в систему виховного впливу, на якому діють норми, правила, особливості життєвої поведінки. Студент та учень стає членом певної соціальної системи (сім'ї, колективу), де вже діють певні правила, норми, яких їм доведеться дотримуватись.

2.  Формування почуттів (стійких емоційних ставлень людини до явищ дійсності). Вони сприяють трансформації певних дій особистості із сфери розумового сприймання у сферу емоційних переживань, що робить їх стійкими, та активізації психічних процесів людини.

3.  Формування переконань (інтелектуально-емоційного ставлення суб'єкта до будь-якого знання як до істинного або неістинного). Переконання, що грунтуються на істинних знаннях, будуть, з одного боку, своєрідним мотивом діяльності, а з іншого — «стрижнем» поведінки особистості. Тому виховання здобувачів освіти і є формуванням у них психологічного «стрижня», без якого особистість буде безвольною, позбавленою власного «Я».

4.  Формування умінь і звичок. Формування умінь (засвоєного способу виконання дій, що базується на сукупності набутих знань і навичок) і звичок (схильності людини до відносно усталених способів дій) потребує поступовості й систематичності вправляння, посильності та доцільності поставлених вимог, їх відповідності рівню розвитку студентів та учнів. Воно пов'язане з активною діяльністю особистості у сфері реальних життєвих ситуацій.

            Провідними завданнями навчального закладу у виховному напрямку є:

-        виховання успішної особистості, яка володіє не тільки комплексом знань, умінь і навичок, а й здатна активно включатись у демократичні процеси, що відбуваються у нашій країні; людини, яка вміє самостійно проектувати власне життя, визначаючи його стратегію відповідно до особистих уявлень про довкілля та способів взаємодії з ним;

-  впровадження нових підходів, застосування виховних систем, форм і методів виховання, які відповідають потребам розвитку творчої особистості, сприяють розкриттю її талантів, духовних, інтелектуальних та фізичних здібностей;

- забезпечення всебічного розвитку особистості студента та учня як найвищої цінності суспільства, підготовка студентської молоді до життя у цивілізованому та культурному просторі;

- формування у вихованців високих моральних якостей, збагачення інтелектуального та культурного потенціалу, що ґрунтується на культурно-історичних та моральних цінностях українського народу, його традиціях і духовності;

- оволодіння здобутками світової культури, загальнолюдськими надбаннями;

 - збереження та розвиток фізичного і психічного здоров’я студентів та учнів;

- профілактика девіантних та делінквентних проявів.

Основні завдання виховної роботи:

·       виховання студента як громадянина країни, національно свідомого, життєво і соціально компетентного, здатного здійснювати самостійний вибір і приймати відповідні рішення у життєвих ситуаціях;

·       сприяння зростанню творчого духовного потенціалу особистості, розкриттю здібностей на кожному з виховних етапів;

·       розвиток студентсько-учнівського самоврядування як осередку самореалізації громадянського виховання;

·       гуманізація освітнього процесу, стимулювання саморозвитку, самовиховання, самоосвіти студентів, учнів та розвиток їх життєтворчої компетентності через участь у реалізації проектів соціального та благодійного напрямків виховання;

·       забезпечення єдності навчальної, науково-пошукової та виховної роботи;

·       створення здорового морально-психологічного клімату в студентсько-учнівському колективі.

 

      Колектив коледжу підвищує результативність виховання шляхом вдосконалення традиційних форм роботи, пошуку нових систем виховання, впровадження розвиваючих технологій. Серед педагогів коледжу давно утвердилась думка, що успіх виховного процесу залежить від стосунків між викладачем, студентом та учнем, які повинні будуватися на основі співдружності, співробітництва і ділового партнерства; вихователь має глибоко розуміти природу вихованців, їх індивідуальні риси і можливості, поважати особистість молодої людини, турбуватися про її гармонійний розвиток. Традиційною є співпраця коледжу з різними благодійними організаціями: Червоний Хрест,  «Карітас», «Волонтерське крило», завдяки яким студенти-сироти, а також студенти з багатодітних і малозабезпечених сімей неодноразово отримують одяг, продукти харчування, включаються в списки  на оздоровлення за рахунок меценатів.

Адміністрація та педагогічний колектив коледжу докладають максимальних зусиль, щоб створити комфортні та сприятливі умови для становлення молоді, щоденно і цілеспрямовано працюють над формуванням висококваліфікованого фахівця аграрної галузі країни, інтелектуально розвинутої, соціально активної, духовно багатої, свідомої особистості, справжнього  громадянина незалежної держави, патріота України, готового до подальшого здобуття освіти, плідної трудової діяльності та успішної інтеграції в суспільство.

Більше інформації можете почерпнути на офіційних сторінках коледжу у соцмережах
koledg@ronet.com.ua
вул. Шашкевича 61
м. Рогатин
Івано-Франківська обл.
© 2021 Рогатинський аграрний фаховий коледж