Циклова комісія мови та літератури

Ти лиш храм збудуй, а люди в нього прийдуть”
 Ліна Костенко
Основне завдання, над яким працює комісія мови та літератури, – це формування висококваліфікованого фахового молодшого бакалавра з належним рівнем знань, загальнолюдської культури, толерантності, творчої та всебічно розвиненої, свідомої особистості, справжнього патріота України.
Основні напрямки роботи комісії:
  • впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу;
  • розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різних форм та методів навчання;
  • робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього потенціалу;
  • індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів;
  • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.
Циклова комісія мови та літератури
Притика Лілія Ярославівна – голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач української мови та літератури
Гандзин Ольга Михайлівна – спеціаліст вищої категорії, викладач англійської мови , української мови та літератури
Приплоцька Ганна Василівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач німецької мови
Пазюк Галина Василівна – спеціаліст І категорії, викладач української мови та літератури
Лещар Марія Іванівна – звання «Відмінник освіти України», спеціаліст вищої категорії, , викладач української мови та літератури
Чупак Любомира Богданівна – спеціаліст вищої категорії, викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури
Куріца Маріанна Ігорівна – спеціаліст І категорії, викладач англійської мови


 Методичні матеріали, розроблені викладачами комісії та представлені на виставку передового педагогічного досвіду НМЦ аграрної освіти та на конкурс "Педагогічний ОСКАР": 

Притика Лілія  Ярославівна
Методична розробка "Культура мовлення сучасної молоді "( з досвіду роботи циклової комісії).
Методична розробка "Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках мови та літератури".
Особливості використання  інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях гуртка "( з досвіду роботи гуртка).
Відеолекції з "Української мови ( за професійним спрямуванням)" та "Інформатики ".  
  
Куріца Маріанна Ігорівна: 
Відеотека з   дисципліни "Англійська мова за професійним спрямуванням" для студентів - технологів - І місце.
Відеолекція "Технологія виробництва та види молочних продуктів " - ІІ місце.
Методична розробка "Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках мови та літератури ".

Чупак Любомира Богданівна:
Методична розробка "Розвиток критичного мислення студентів на заняттях із зарубіжної літератури".
Методична розробка "Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках  мови та літератури". 

Приплоцька Ганна Василівна 
Зошит для практичних занять з дисципліни «Німецька мова за професійним спрямуванням» для студентів спеціальності  № 208 «Агроінженерія».
Відеотека з дисципліни «Німецька мова за проф. спрямуванням» для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія».
Методична розробка «Використання платформи Moodle у процесі дистанційного навчання». ІІ місце
Персональний веб-сайт викладача – як ефективний спосіб комунікації зі студентами (Сайт викладача німецької мови РАФКу Ганни Приплоцької).

Пазюк Галина Василівна 
Електронний підручник з дисципліни "Машини і обладнання для тваринництва".
„Використання платформи MOODLE у процесі дистанційного навчання - ІІ місце. 

Гандзин Ольга  Михайлівна
Сайт викладача Гандзин Ольги Михайлівни (http://olhahandzyn.ucoz.site/).
Тлумачний словник з англійської мови для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія».
Методична розробка "Роль куратора у форимуванні  студентської групи як колективу". 
Відеофільм «Спечи мені долю». Відеолекція «The Vehicle and its Components»(«Будова автомобіля»)
Більше інформації можете почерпнути на офіційних сторінках коледжу у соцмережах
koledg@ronet.com.ua
вул. Шашкевича 61
м. Рогатин
Івано-Франківська обл.
© 2021 Рогатинський аграрний фаховий коледж